Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n asiakas- ja laskutusasiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy, Kiekkoritarinkuja 3 A, 13130 Hämeenlinna (Y-tunnus: 1972415-6)

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään laskutusasiakkaiden tietojen hallintaan laskutusta varten. Myös normaali asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan perustiedot ovat käytettävissä mahdollisissa yhteydenottotilanteissa.

3. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakaan nimi, osoite- ja yhteystiedot (s-posti tai puhelin), syntymäaika, sukupuoli, osto- ja käyntitiedot. Laskutusasiakkaiden henkilö- tai y-tunnukset.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli sopimuksista johtuvia asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi.

7. Rekisterin sisäinen käyttö

Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään rekisteriin varauksentekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

8. Rekisterin suojaaminen

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

10. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n toimesta. Rekisteriseloste on nähtävissä Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n toimistossa (Kiekkoritarinkuja 3 A, 13130 Hämeenlinna) sekä osoitteessa www.hmlliikuntahallit.fi .

11.Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n toimipisteessä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

12. Tiedon korjaaminen

Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt tai laskutusasioista vastaava henkilö.

13. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.